Oferta usługa BHP dla firm, szkolenia BHP, postępowania powypadkowe, kontrola stanowisk pracy, ocena ryzyka zawodowego.

BHP

W ramach usług BHP oferujemy:

  • szkolenia BHP wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników,
  • szkolenia okresowe,
  • zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP,
  • opracowywanie norm przydziału odzieży i ochron osobistych oraz środków higieny osobistej,
  • postępowanie powypadkowe (badanie wypadków, opracowywanie wymaganej dokumentacji),
  • kontrola stanowisk prac,
  • ocena ryzyka zawodowego ,
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP.