kadry,płace,deklaracje rozliczeniowe,akta pracowników,archiwizacja dokumentacji,brzeg,wrocław

Kadry i płace

Zapewniamy kompleksową obsługę w poszczególnych działach

Kadry:

 • rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
 • prowadzenie ewidencji i kontrola ważności okresowych badań lekarskich,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych oraz ich ewidencja,
 • przygotowanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • archiwizacja dokumentacji pracowników

Płace:

 • sporządzanie list płac pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • przygotowanie przelewów podatku i składek ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników,
 • współpraca z księgowością.

Usługi dodatkowe:

 • asysta i współpraca z Klientem przy kontrolach z ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy,
 • sprawdzanie bieżącej dokumentacji pracowniczej pod kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa pracy,
 • sporządzanie korekt, uaktualnienie i uzupełnienie dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzanie korekt dokumentacji rozliczeniowej do ZUS.