księgowość,ksiegowosc,dla firmy, księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów,księgi ryczałtu,obsługa,obsluga,brzeg,wrocław

Księgowość

W ofercie usług księgowych znajdą Państwo

Obsługę Księgi Przychodów i Rozchodów:

  • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
  • ewidencjonowanie środków trwałych,
  • sporządzanie rejestrów podatku VAT oraz deklaracji podatku od towarów i usług ,
  • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
  • doradztwo w kwestiach podatkowych.

Obsługę ksiąg handlowych:

  • wymagane przepisami ewidencje księgowe: księgi główne oraz pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług,
  • rozliczenie właścicieli,
  • sporządzenie miesięcznych i rocznych raportów.

Obsługę księgową ryczałtu od przychodów:

  • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego.