wnioski,dotacje,biznesplany,dla firmy,finansowe,doradztwo,wnioski kredytowe,usługi finansowe,brzeg,wrocław

Wnioski, dotacje, biznesplany

W ramach usług finansowych oferujemy:

  • pomoc w uzyskaniu środków finansowych z Funduszu Pracy na stworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • doradztwo w zakresie programów i źródeł finansowania,
  • sporządzanie wniosków kredytowych.